Informujemy, że zakończył się 3-letni projekt badawczy zatytułowany - PREVFNAIT „Zapobieganie alloimmunologicznej małopłytkowości u polskich płodów i noworodków" „Prevention of foetal/neonatal alloimmune thrombocytopenia (FNAIT) in Polish foetuses and newborns" prowadzony przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii (IHiT) wspólnie z Uniwersytetem w Tromso, (Norwegia). Projekt,  poświęcony  konfliktowi matczyno-płodowemu w antygenie HPA-1a płytek krwi (tak zwany: konflikt płytkowy) był finansowany był z funduszy przyznanych w ramach Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej. Zakładał wykonanie badań przeglądowych w kierunku antygenu HPA-1a u około 30 000 kobiet w ciąży w Polsce, w celu identyfikacji około 600 kobiet, które nie mają antygenu HPA-1a, a tym samym są w grupie ryzyka wytworzenia przeciwciał mogących powodować chorobę płodu.

Miło nam poinformować, iż w okresie od października 2013 r. do 31 stycznia 2017 r. w ramach projektu PREVFNAIT wykonano badania przeglądowe w kierunku antygenu HPA-1a u  24 214 kobiet w ciąży, w tej grupie zidentyfikowano 605 kobiet , które nie mają antygenu i które zostały poddane dalszej specjalistycznej diagnostyce.

Ten program i te badania nie mogłyby zostać zrealizowane bez udziału i pomocy wielu osób. Dlatego też chcemy gorąco podziękować:

ü  lekarzom ginekologom za kierowanie Pacjentek na badania przeglądowe, a także pielęgniarkom, położnym, które informowały kobiety o programie i uczestniczyły w organizacji pobierania próbek krwi i dostarczania jej do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.

ü  kierownikom i personelowi klinik i oddziałów ginekologiczno-położniczych i neonatologicznych, w których odbywały się porody kobiet HPA-1a ujemnych za organizowanie pobierania krwi pępowinowej , za udostępnianie danych klinicznych o urodzonych noworodkach, a także za pomoc w dostarczaniu próbek do badania do IHiT.

Podziękowania kierujemy też do:

ü  sieci laboratoriów diagnostycznych, przede wszystkim do firmy Diagnostyka, z którą współpracujemy od początku trwania programu, lecz także do innych laboratoriów, które zaangażowały się w promocję badań HPA-1a i pobieranie próbek takich jak sieć laboratoriów  ALAB i Bruss, Luxmed Lublin, Ventriculus, AlfaMed, Kar-Med, Medica, a także innych, które pobierały krew na badania na terenie całej Polski

ü  dyrekcji i pracowników Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, przede wszystkim w Kaliszu, Lublinie, Kielcach, Łodzi, Białymstoku, Wrocławiu, Olsztynie, Raciborzu - za bardzo aktywny udział w rekrutacji kobiet na badania oraz okazywaną życzliwość i pomoc  w realizacji badań

Szczególne podziękowania składamy

ü  lekarzom ginekologom, którzy sprawowali opiekę i prowadzili leczenie kobiet z przeciwciałami anty-HPA 1a.   a przede wszystkim Pani dr r Marzenie Dębskiej i Panu prof. Romualdowi Dębskiemu, bez których doświadczenia i zaangażowania zapewnienie właściwej opieki nad kobietami z przeciwciałami anty-HPA 1a nie byłoby możliwe.

Informujemy jednocześnie, że w Zakładzie Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej IHiT w Warszawie wykonywana jest szeroka gama badań w kierunku konfliktów matczyno-płodowych w zakresie krwinek płytkowych, czerwonych i granulocytarnych, w tym profilaktyczne badania przeglądowe antygenu HPA-1a i badania diagnostyczne u kobiet HPA-1a ujemnych

 1. Konflikty płytkowe:

Profilaktyka konfliktu w zakresie antygenu HPA-1a:

 • Badanie przeglądowe antygenu HPA-1a (przy zlecaniu badań u >24 jednocześnie - koszt badania niższy niż dla pojedynczej próbki)
 • Badania przeglądowe przeciwciał do antygenów obecnych na płytkach
 • Badania miana przeciwciał anty-HPA-1a
 • Badania  genetyczne:
  • Pakiet dla kobiet HPA-1a ujemnych, obejmujący oznaczenie allelu HLA-DRB3*0101 u kobiety (dla oceny ryzyka immunizacji) oraz genotypu HPA-1 u ojca (dla oceny ryzyka niezgodności matka/płód)
  • Nieinwazyjne genotypowanie allelu HPA-1a płodu z krwi matki z przeciwciałami anty-HPA-1a

Diagnostyka przypadków z podejrzeniem AIMP/N:

 • Pakiet badań serologicznych (wykrywanie przeciwciał przeciwpłytkowych) i genetycznych (genotyp HPA matki i ojca lub dziecka):
  • w zakresie antygenów HPA-1 (wersja podstawowa)
  • w zakresie antygenów HPA-1,2,3,4,5,6,9,15 (wersja rozszerzona)
 1. Konflikty czerwonokrwinkowe:
 • Przeglądowe badanie na obecność przeciwciał czerwonokrwinkowych u kobiet w ciąży
 • Oznaczanie miana przeciwciał czerwonokrwinkowych
 • Nieinwazyjne genotypowanie grupy krwi płodu z krwi matki:
  • genu RHD płodu dla kwalifikacji do śródciążowej immunoprofilaktyki konfliktu RhD u kobiet RhD ujemnych (przy zlecaniu badań u >16 kobiet jednocześnie koszt badania niższy niż dla pojedynczej próbki)
  • genów/alleli RHD,  RHCE*c; *C  lub *E płodu z krwi matki z przeciwciałami anty-RhD, -Rhc/C lub -E
 1. Konflikty granulocytarne:
 • Badanie przeciwciał anty-HNA
 • Genotypowanie antygenów HNA u matki i ojca lub dziecka
 1. Oznaczanie przeciwciał anty-HLA

Ponadto w Zakładzie Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej IHiT w Warszawie można wykonać inne badania:

 1. Przeciek płodowo-matczyny:
 • metodą cytometryczną z użyciem przeciwciał monoklonalnych anty-RhD i/lub anty-HbF
 1. Diagnostyka niedokrwistości uwarunkowanych genetycznie:
 • sferocytoza, alfa i beta-talasemie, defekty enzymatyczne krwinek czerwonych

Ponadto Zakład Wirusologii IHiT  wykonuje następujące badania dla kobiet w ciąży:

 1.  Genetyczne i serologiczne badania wirusa Parvo B19
 2. Genetyczne i serologiczne badania wirusa CMV

Szczegóły w cenniku badań umieszczonym na stronie  Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, na stronach Zakładu Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej  oraz  Zakładu Wirusologii

 

Aktualności:

Audycja na temat konfliktu płytkowego w Radio Plus

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Szczęśliwe rozwiązanie , zdrowe dzieci !!! – prawdziwa historia opowiedziana przez matkę bliźniąt , u których stwierdzono małopłytkowość – już w 22 tygodniu życia płodowego.
Warto przeczytać !!! Warto zgłosić się na badania w ramach programu PREVFNAIT!

Czytaj więcej: List od uczestniczki programu PREVFNAIT

W "Pytaniu na Śniadanie" wystąpili Państwo Misiak wraz z dziećmi. U p. Misiak dzięki programowi badań przesiewowych Prevfnait zdiagnozowano konflikt plytkowy i tym samym umożliwiono szybkie działanie lekarza by chronić dzieci jeszcze w łonie matki.

gazeta 

OPERACJE I ZABIEGI W BRZUCHU MAMY

Operacje prenatalne to bardzo młoda dziedzina medycyny. Umożliwia ona jednak przeprowadzenie skomplikowanych operacji na nienarodzonym jeszcze dziecku, co niekiedy jest jedyną szansą na uratowanie życia dziecka. [Zobacz wideo]

Od września do programu PREVFNAIT jako ośrodek współpracujący przystąpiła sieć laboratoriów ALAB i Bruss Alab, adresy punktów pobrań znajdziecie Państwo w zakładce "Punkty pobrań . Serdecznie witamy nowego uczestnika programu i zapraszamy Pacjentki do korzystania z punktów pobran na terenie całej Polski.

logoalab

W dniach 14-15 czerwca 2014 roku zespół programu PREVFNAIT uczestniczył w największych w Polsce Targach Mother & Baby, które odbyły się w Warszawie. Na naszym stoisku rozdawałyśmy ulotki, a także informowałyśmy kobiety w ciąży i ich partnerów o możliwości wykonania bezpłatnych badań w ramach programu PREVFNAIT dla określenia ryzyka wystąpienia konfliktu płytkowego. Nasze mini-wykłady spotkały się z dużym zainteresowaniem. Większość osób, z którymi rozmawiałyśmy była zaskoczona, że istnieją jakieś inne konflikty serologiczne niż konflikt Rh.

Strona wydarzenia: http://motherandbaby.pl/warszawa/